Medlemsvilkår

Medlemsvilkår «SMART for deg»

1. Medlemsavtalen Når du blir medlem aksepterer du samtykkevilkårene og disse medlemsvilkårene. I personvernerklæringen kan du lese mer om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

Medlemskap kan kun inngås for privatpersoner over 16 år.

2. Min side Du finner dine registrerte personopplysninger og dine samtykker til kommunikasjon, samt din kjøpshistorikk og oversikt over bonuspoeng-transaksjoner, når du er logget inn på vår hjemmeside eller i appen Fixit Timebestilling. Bonuspoeng godskrives din “profil” med det samme du betaler for behandling og produktkjøp hos oss.

3. Opptjening av bonuspoeng Som medlem i «SMART for deg»  får du 3 % bonuspoeng ved kjøp av behandling og produkter hos oss. Ved innmelding får du 50 velkomstpoeng når du utfører et besøk hos oss. Ett poeng tilsvarer 1 krone. Vi forbeholder oss retten til å ikke la medlemmet opptjene bonuspoeng på produkter som er på kampanje.

4. Bruk av bonuspoeng Dine bonuspoeng kan benyttes til kjøp av varer og medlemstilbud hos oss. Bonuspoeng kan ikke benyttes til delbetaling av produkter, du må ha tilstrekkelig antall poeng til å kunne betale varen i sin helhet på kjøpstidspunktet.

5. Gyldighetstid Opptjente bonuspoeng må benyttes innen 12 måneder fra datoen poengene ble godskrevet “din profil”.

6. Oppsigelse av medlemskap Du kan si opp ditt medlemskap ved å klikke på knappen “Utmelding” når du er logget inn på din “profil” i timebestilling løsningen i appen Fixit Timebestilling. Ved utmelding vil opptjening av nye bonuspoeng opphøre umiddelbart.

Ved brudd på «SMART for deg» sine medlemsvilkår, misbruk eller annet mislighold, forbeholder vi oss retten til å si opp ditt medlemskap med øyeblikkelig virkning.

Ved endring i medlemsvilkårene som krever ditt samtykke, og der medlemmet ikke ønsker å gi slikt samtykke, forbeholder vi oss retten til å si opp avtalen med 3 måneders varsel. Dette gjelder også dersom vi beslutter å avvikle «SMART for deg»

7. Endring av kontaktopplysninger Medlemmet plikter å melde endring av navn, telefonnummer, e-postadresse og andre opplysninger som er gitt til oss, så snart som mulig når slike endringer skjer.

8. Reklamasjon Ved eventuell reklamasjon på registrerte bonuspoeng kan «SMART for deg» kreve å få fremlagt kvittering. Frist for reklamasjon er 12 måneder fra kjøpsdato.

9. Endring av medlemsvilkår «SMART for deg» kan endre medlemsvilkår og vil kommunisere slike endringer på vår hjemmeside og eventuelt på SMS eller e-post. Dersom du er uenig i endringen som «SMART for deg» gjør kan du melde deg ut med øyeblikkelig virkning.

10. Disposisjonsrett til bonuspoeng Bonuspoeng som er opptjent i  «SMART for deg»  ikke overdras til tredjepart, eller benyttes av andre enn medlemmet selv til kjøp i salongene.

Samtykkevilkår

Ved å bli medlem i  «SMART for deg» aksepterer du følgende:

«SMART for deg» kan benytte dine personopplysninger og kjøpshistorikk til å beregne bonuspoeng og administrere medlemskapet ditt.

Vi kan kontakte deg via SMS, e-post eller andre alternativer ut fra valgene du har gjort på din “profil” som innlogget på vår hjemmeside eller i appen Fixit Timebestilling.

Vi kan benytte dine personopplysninger, kjøpshistorikk og generell respons på kampanjer som grunnlag for å gi deg tilpasset informasjon, tilbud og kuponger.

Vi kan benytte dine personopplysninger for å gi deg tilpassede annonser, tilbud og informasjon. Eksempler på slike medier kan være Facebook og Instagram. Du kan si nei til dette valget som innlogget på din “profil” i timebestilling løsningen på vår hjemmeside eller i appen Fixit Timebestilling.

Du kan når som helst trekke tilbake dine samtykker. Det gjøres ved å logge deg inn på din “profil” i timebestilling løsningen på vår hjemmeside www.tango.no