Snurrefletta!

Steg 1

Start med å dele hestehalen inn i to like store deler. Sett gjerne en klemme på den delen du ikke tvinner så den ikke kommer i veien.

Steg 2

Start med den ene delen og tvinn den mot høyre.

Steg 3

Gjør det samme med med den andre delen. Husk begge hår-delene mot høyre. Hold godt.

Steg 4

Ta de to høyrevridde tvinnene, hold godt og tvinne de sammen, nå mot venstre.

Steg 5

Sett på strikk. Spray med gjerne med Sebastian Re-Shaper. Og dra tvinne litt løsere.

Steg 6

Denne tvinne sitter nå kjempe godt.

Steg 7

Denne tvinne sitter nå kjempe godt.